Управление на имоти - какво представлява услугата?

08 фев 2014 : 10:16

Прайм Естейтс предлага на своите клиенти една сравнително нова услуга, наложила се като обичайна практика по света. Управлението на имоти предоставя на собствениците възможността инвестицията им да носи бърза и безрискова възвращаемост. Услугите, предлагани на нашите клиенти обхващат всяка сфера на управление от момента на завършване на имота, през обзавеждането, неговото стопанисване и управление, предлагането му за отдаване под наем, събирането на приходи, разплащане към всички институции, учреждения и доставчици от трета страна, поддръжка на градини, басейни и т.н.

За тази цел компанията разполага със специалисти, занимаващи се с: 1. Управлението на персонала 2. Счетоводно и юридическо обслужване. 3. Дизайн и обзавеждане. 4. Професионално хигиенизиране. С този екип ние правим, за всеки имот, независимо от неговото състояние, всичко необходимо, за да започне той да носи добри приходи на своя собственик. Компанията работи с най-съвременни технологии, позволяващи непрекъсната връзка между собственик и управител, наблюдение на състоянието на имота, на текущите приходи и разходи, на наличностите във всеки един момент. Нашите методи на работа и опита ни при работа с местни и чуждестранни партньори показва, че съвместната дейност подобрява качеството на предлагане, засилва оборота и повишава значително приходите от дейността. Оптимизира разходите на собственика и разходи по експлоатацията на имота. Услугата „Управление на имоти” включва: - Посещение на Вашия имот, даване на оценка за размера на наема, както и даване на съвети за по-бързо и лесно отдаване; - Намиране на подходящ наемател; - Осъществяване на огледи; - Подготвяне на договор за наем; - Получаване и съхраняване на депозит; - Подготвяне и подписване на приемо-предавателен протокол; - Настаняване на наемателя в имота; - Актуализиране на наема при промяна на пазарната конюнктура; - Следене за редовното плащане на консумативите (ток, вода, парно) - Получаване на месечния наем и редовно плащане към Вас съпроводено с подробен отчет от нашата компютъризирана система за у-е; - Периодично инспектиране на имот; - Уреждане на необходимите поправки и ремонти. Предварително потвърждение от Ваша страна при нужда от по-големи ремонти ; - Редовни контакти с наемателя и подновяване на договори при необходимост - При изтичане на договор за наем, проверка на имота, изпращане на наемателя и повторно отдаване на имота в най-кратки срокове за да осигурим оптимална възвращаемост от инвестицията Ви Таксите, дължими за гореописаните услуги, предоставени от Прайм Естейтс са 10% месечно от наема на апартамента,/не се заплаща за период когато няма наематели/ както и годишна административна такса в размер на 120 евро.