Услуги за собственици - по-голяма сигурност, по-високи доходи, повече свободно време

08 фев 2014 : 10:31
Развитието на бизнеса с недвижими имоти в наши дни доведе до разширяване спектъра на услугите които се предлагат в тази сфера. Една от тези услуги е професионалното управление на недвижимите имоти. Тази дейност има за цел да улесни собствениците, наемателите както и цялостния процес на отдаване и наемане. Макар и все още в началото на развитието си у нас, професионалното управление на недвижими имоти показва устойчивост и добри преспективи за трайно присъствие на българския пазар. Професионалното управление на недвижими имоти е посредническа дейност целяща установяването и реализирането на цялостния процес по отдаване и поддръжка на недвижимия имот.Благодарение на дългогодишния си опит в тази сфера Прайм Естейтс дава възможност на собствениците на недвижими имоти да получат професионална консултация и по-голям избор относно инвестициите си. Основната цел на Прайм Естейтс е да поддържа недвижимия имот на собственика в отлично състояние и да осигури максимална доходност от наем. За тази цел ние предлагаме следните услуги:

• оценка на имота - нашият екип от специалисти ще проучи детайлно пазара на наемите в района на имотът Ви и ще определи оптимална цена с цел осигуряване на постоянна заетост и максимална възвръщаемост • намиране на наемател - безплатно рекламиране на имота в подходящи интернет сайтове, портали, печатни издания, директен маркетинг както и в изградената ни брокерска мрежа както и осъществяване на огледи с всички потенциални наематели • договор за наем - подписване на професионално изготвени договори за наем защитаващи максимално Вашият интерес с най-подходящия наемател; договорът обикновено се подписва за срок от 12 месеца, като наема се предоговаря в зависимост от пазарните условия за всеки нов наемен период - настаняване на наемателя; изготване и подписване на приемо-предавателен протокол за обзавеждането, обрудването и състоянието на имота • представителство - представляваме собственика пред държавни и общински органи и институции, както и пред общо събрание на собствениците на имоти в сградата, доставчици на комунални услуги, партньори и подизпълнители във връзка с поддръжката на имота • грижа за имота - периодични проверки на имота с цел опазването му; организиране освежаването и почистването на имота след всеки наемател при необходимост • финанси и счетоводство - подробни месечни отчети за приходите и разхоните на имота - събиране на наема през целия наемен период - контролиране на заплащането на комуналните такси - заплащане на данък сгради и такса смет (при изришно желание от страна на собственика)