Възползвайте се от вашата оферта "Управление на имоти"

10 фев 2014 : 14:04
Притежавате недвижим имот, който искате да отдадете под наем?
Времето, което трябва да вложите за тази цел е повече от лукс?
Изпитвате съмнения отностно качеството и надеждността на наемателите?
Пазарът на недвижими имоти ви обърква и не можете да се ориентирате в цените?
Не се доверявате на множеството брокери и агенции за недвижими имоти?
Искате да минимизирате разходите и да увеличите приходите си и то без да влагате излишни енергия и време?
Нуждаете се от гаранции за лоялност и сигурност?

Решението е Prime Estates! Прочетете как.

Prime Estates управление на недвижими имоти ви предоставя: - Гарантирана сигурност и надеждност - Защита и минимизиране на рисковете - По-високи месечни доходи - По-ниски разходи по поддръжрка - Повече свободно време - Минимум енергия и разходи - Оптимална грижа за имота - Максимална ефективност - По-дълъг живот на имота Какво означава услугата „Управление на недвижими имоти“? Това е посредническа дейност, която цели реализирането на цялостния процес по отдаване и поддръжка на недвижимия имот. Фирмата, извършваща тази функция, е отговорна както за управлението на финансовите инвестиции и доходите от собствеността, така и с физическата поддръжка на самия имот и приходящите му части. Благодарение на дългогодишния си опит в тази сфера Prime Estates предоставя на собствениците на недвижими имоти професионална консултация и им дава възможността да получат по-голям избор относно инвестициите си. Услугите, които гарантирано получавате от нас са следните: • Оценка на имота Екипът от специалисти на Prime Estates проучва детайлно пазара на наемите в района на поверения ни имот и определя оптимална цена, която балансира между добрата конкурентноспособност и максималната печалба. • Намиране на най-подходящия наемател Prime Estates има изградена широка мрежа от партньори – сайтове за продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и брокерски агенции, които осигуряват оптимален брой качествени наематели. Фирмата лично се заема с проучването на всеки потенциален наемател и избирането на онзи, който най-добре ще се грижи за максималната сигурност на имота и ще осигурява регулярен и продължителен доход за собственика. • Изготвяне и сключване на договор за наем Подписване на професионално изготвени договори за наем, защитаващи максимално интереса на собственика, с най-подходящия наемател. Договорът обикновено се подписва за срок от 12 месеца, като наемъ се актуализира в зависимост от пазарните условия за всеки нов наемен период. • Представителство Prime Estates поема с отговорността да представлява собственика на поверения му имот пред държавни и общински органи и институции, както и пред общо събрание на собствениците на имоти в сградата, доставчици на комунални услуги, партньори и подизпълнители във връзка с поддръжката на имота. • Грижа за имота Prime Estates поема всички текущи грижи по имота, включително периодичните му проверки, когато е отдаден под наем, с цел осъществяване на контрол върху експлоатацията, ремонтна дейност, освежаване и почистване след напускането на наемател, поддръжка на имуществото. • Застраховане При сключване на договор с Prime Estates, фирмата прави задължителна годишна застрахова на имота, която гарантира неговата защита при възникване на форсмажорни обстоятелства от всякакъв характер. • Гарантирана сигурност и надеждност Поверявайки имота си с ръцете на Prime Estates, вие получавате абсолютна сигурност, че той ще бъде отговорно наблюдаван, стопанисван по най-добрия начин и застрахован. Наемателите, които фирмата осигурява са надеждни и стабилни, минали обстойна проверка. Prime Estates следи стриктно всички срокове за плащане на текущите сметки, годишните данъци и такси, месечните събрания на входа и договорите между собственика и доставчиците на комунални услуги. • Защита и минимизиране на рисковете Задължителната застраховка играе ролята на гражданска отговорност и минимизира загубите, възникнали следствие на форсмажорни обстоятелства от всякакъв характер – аварии, наводнения, пожари и пр., както за вашия имот, така и такива, възникнали по вина на обитателите на жилището и ощетили имотите в съседство. • По-високи месечни доходи Prime Estates гарантира откриването на най-подходящите наематели възможно най-бързо. Ползвайки услугите на фирмата периодите, в които жилището ви стои ненаето осезаемо се скъсяват, което увеличава количеството на годишния ви доход. От друга страна, специалистите правят периодичен пазарен анализ на цената на имотите в района, като при увеличение, те автоматично регулират и наема на повереното им жилище. • По-ниски разходи по поддръжрка Prime Estates има сключени договори с широка мрежа от специалисти, извършващи всякакви ремонтни дейности. При възникване на нужда от каквъвто и да е ремонт по имота, независимо дали става въпрос за пребоядисване, ремонт на електрически уред или друга дейност, тя бива извършена на цени до 40% по-ниските от официланите. По този начин вие пестите средства по поддръжката на имота. • Повече свободно време Prime Estates поема грижата за всички дейнсти и отговорности по стопанисването и поддръжката на имота, независимо дали става въпрос за плащане на месечните сметки, годишните данъци и такси, присъствие на месечните входни събрания или целият процес по отдаване на жилището под наем, финансовите отчети. Вашите задъжления се свеждат само и единствено до това да получавате месечната си печалба по възможно най-лесен и удобен за вас начин, без да се притеснявате, че имотът остава без надзор. • Минимум енергия и разходи Поетата от Prime Estates отговорност за цялостното физическо и финансово управление на вашия имот ви отменя на 100%, като вие пестите както време, така и енергия и разходи по извършване на тези дейности. • Оптимална грижа за имота Prime Estates гарантира съвсетни и отговорни грижи за цялостното благосъстояние на имота, както от физическа, така и от финансова гледна точка. Поверите ли вашата собственост на нас, вие получавате гаранция за цялостно и непрекъснато обслужване. • Максимална ефективност Специалистите от Prime Estates предлагат и своите съвети по отношение на това как бихте могли да извлечете максимална финансова полза от имота си. Вие получавате информация за цялостното състояние на пазара на недвижими имоти, за видовете имоти, които се търсят най-много, за цената на малки, средни и големи жилища. Ще получите ценни съвети за това по какъв начин бихте могли да промените функциите на вашия имот минимално, за да увеличите доходите си максимално. • По-дълъг живот на имота Постоянната грижа,надеждните наематели и качествените услуги по ремонтната дейност на имота, задължителната му застраховка, както и постоянното му наблюдение гарантира минимализирането на амортизацията и по-дългият му живот. Повече за услугата„управление на имот“ на Prime Estates може да научите от първо лице тук.